Státní zámek Janovice u Rýmařova - ohlédnutí za sezónou 2020

Ohlédnutí za sezónou 2020

Letošní sezóna na hradech a zámcích se nesla ve znamení omezení z důvodu pandemie koronaviru. Návštěvnost objektů je proto neměřitelná s předchozími lety.

Jaká byla janovická zámecká sezóna? Náročná, zkrácená a poučná sezóna byla zahájena na začátku června a předčasně ukončena 12. října. V letošním roce navštívilo zámek 1126 návštěvníků, což je o 253 návštěvníků víc než v loňském roce.

Co se povedlo? Po většinu roku probíhalo vyklízení objektu, generální úklid v podobě mytí oken, luxování, vytírání a vyhánění pavouků z temných koutů. Generálním úklidem prošly i rozsáhlé půdní prostory. V západním křídle byly odinstalovány dětské výtvarné práce místní ZŠ, ZUŠ a mateřských školek s plánem umístit práce nové, ale to nám zastavila koronavirová pandemie. Obrovským pomocníkem v nekonečném boji s údržbou zámeckého nádvoří nám letos byl nový rider na sekání trávy s příslušenstvím. V průběhu jarních měsíců byla pro návštěvníky nově zbudována pokladna sloužící pro prodej vstupenek a suvenýrů v přízemí zámku a byly také zprovozněny ojedinělé skříňové toalety pro návštěvníky. V rámci zkvalitňování služeb návštěvníkům byla také nově umístěna informační tabule. S pomalu končícím rokem byla osazena kovaná brána na jižní straně zámeckého areálu s cílem do budoucna celý areál oplotit a uzavřít.

S ohledem na situaci v letošním roce proběhlo na janovickém zámku každý měsíc několik kulturních akcí. Kromě samostatných prohlídek zámku mohli návštěvníci v červenci shlédnout v rámci letního kina historický film Juraje Jakubiska Bathory. Přelom prázdnin byl na zámku ve znamení květinové výstavy Milana Sedláčka v duchu renesance a baroka, která nadchnula především ženské návštěvnice. V srpnu byl v rámci letního kina promítán film Konec starých časů, proběhla historicky první večerní prohlídka a letošní Hradozámeckou nocí provázely návštěvníky hraběnky Sarah a Alice z Harrachu a představily návštěvníkům život na zámku na přelomu 19. a 20.století. V září, v rámci Dnů evropského dědictví byla pro zvídavé návštěvníky připravena genealogická přednáška Bc. Kristýny Schmidové Zn. Hledám předky a Kastelánská prohlídka s kastelánkou zámku, která návštěvníky provedla místy, která běžný návštěvník během klasické návštěvnické trasy neuvidí. Na konci září se konalo Zámecké muzicírování pod taktovkou ZUŠ Bruntál. Poslední dvě akce, Strašidelná prohlídka a koncert sboru Bernardini jsme byli nuceni z důvodu vládních nařízení a situace s Covid -19 zrušit.

Ne všechno je pozitivní, a tak celoročně řešíme neukázněnost našich návštěvníků, kteří nám po nádvoří pohazují odpadky, ačkoliv v areálu je několik nádob na odpad, případně své pytle s odpadem hážou do našich popelnic, na zámeckém nádvoří venčí čtyřnohé miláčky a zanechávají nám tu nechtěné památky své návštěvy, ačkoli tím porušují návštěvní řád, jezdí po nádvoří na kole nebo na čtyřkolce a parkují s vozidly nám před zámkem, i když tu parkoviště není. Největší neukázněnost se projevila, když jsme v rámci dobré vůli zpřístupnili objízdnou trasu kvůli stavbě mostku přes Podolský potok. Objížďka měla být primárně určena pro místní, aby nemuseli absolvovat celou objízdnou trasu. Nakonec došlo ke zneužívání i dalšími lidmi, kteří místní nejsou a porušování pravidel silničního provozu a pokyny pro tuto objízdnou trasu. Respektujte prosím areál kulturní památky a chraňme kulturní dědictví naší země.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim zaměstnancům, dobrovolníkům. současným a budoucích návštěvníků, fanouškům, kolegům z Národního památkového ústavu, městu Rýmařov a ředitelce městského muzea v Rýmařově Bc. Růženě Zapletalové za pomoc, radu a přízeň.

Za celé osazenstvo zámku Janovice u Rýmařova Vám přejeme rok 2021 a na shledanou v nové sezóně.