Późnogotycka twierdza w Janovicach została zbudowana przez Piotra z Žerotína (?-1530) około 1520 r. Kolejne przebudowy miały miejsce dopiero w ostatniej ćw. XVI w., kdy majątek odziedziczył Ferdynand Hoffmann von Grünbüchl (1540-1607). Ważnym wydarzeniem w historii janowickich dóbr jest ślub Marii Ernestiny von Dietrichstein (1683-1744) z Alojzym Tomaszem Rajmundem von Harrach (1669-1742) w 1721 r. Wtedy to majątek przechodzi na własność hrabiów Harrachów. Majątek został skonfiskowany rodzinie w 1943 r. wraz z aresztowaniem przez hitlerowców i osadzeniem w więzieniu Franciszka Rosty-Forgáche, mąż Anny-Marie z domu Harrachová. Ponowna konfiskata majątku Harrachów miała miejsce już po zakończeniu II wojny światowej w lipcu 1945 r. na podstawie dekretu Prezydenta Republiki Czeskiej (nr 12/1945 Sb). Roszczenia restytucyjne spadkobierców dawnych właścicieli dóbr janowickich zostały odrzycone przez sąd w 2017 r., a dwa lata później zabytek przeszedł w administrację Narodowego Instytutu Zabytków (czes. Národní památkový ústav).

Temat przewodni

Co roku upamiętniamy ważne postaci i wydarzenia historyczne lub zwracamy uwagę na tematy, które uważamy zaistotne. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa:

Partneři