Zámecký park

Zámecký park v Janovicích u  Rýmařova patří mezi málo známé parky, přesto stojí za pozornost. Jeho  rozloha je více jak   5 ha  zeleně v nadmořské výšce 650 m n. m. Po jihozápadní straně ho lemuje stromová alej a Podolský potok, na severovýchodě hranici tvoří janovický zámek . Celý park lze obejít po zpevněné cestě vedoucí kolem zámku, parkem a stromovou alejí.
Původně byl prostor využíván jako louka na sušení běleného plátna a na louce byla dvě bělidla - letní dřevěné a zimní zděné. Na sklonku 19. století zde začali tehdejší majitelé a milovníci přírody, Harrachové, budovat "severské arboretum",  čemuž předcházelo vysušení podmáčené půdy. K  tomu sloužilo důmyslné dřevěné odvodňovací potrubí. Výsadba stromů byla ukončena v roce 1910. Ve  středu byl malý vodotrysk a celý park byl protkán sítí drobných cestiček.

Byly zde vysázeny javor klen (Acer pseudoplatanus L.), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.), modřín opadavý (Larix decidua Mill.), borovice vejmutovka (Pinus strobus L.), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco), olše lepkavá (Alnus glutinosa L.), bříza papírovitá (Betula papyrifera Marshall), bříza bělokorá (Betula pendula Roth), habr obecný (Carpinus betulus L.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.), loubinec pětilistý (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.), topol bílý (Populus alba L.), topol osika (Populus tremula L.), dub velkokvětý (Quercus macranthera Fisch. & Mey. ex Hohen.), dub letní (Quercus robur L.), dub červený (Quercus rubra L.), vrba bílá (Salix alba L.), vrba jíva (Salix caprea L.), jilm horský (Ulmus glabra Huds.), zerav západní (Thuja occidentalis L.), smrk ztepilý (Picea abies (L.) H. Karst.), třešeň ptačí (Prunus avium (L.).

Nejvzácnější jsou pak  borovice vejmutovka (Pinus strobus L.), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco) a bříza papírovitá (Betula papyrifera Marshall) pocházející ze Severní Ameriky. Borovice  vejmutovka a douglaska tisolistá patří mezi nejvyšší stromy v parku.

Ze zástupců fauny zde můžete potkat veverku obecnou (Sciurus vulgaris), několik druhů ptactva, např.  kos černý (Turdus merula), vrabec domácí (Passer domesticus), sýkora koňadra (Parus major)

O celý zámecký park včetně nádvoří se staral zahradník. Pro toho bylo přestavěno původní zimní bělidlo, které dodnes stojí v zadní části parku a slouží k potřebám místní mateřské školy.

Během 2. světové války byl park včetně zámku poničen a jeho postupnou degradaci dokonala v roce 1960 povodeň, způsobená zvednutím hladiny Podolského potoka. V 70. letech 20. století byl pokus o zvelebení zámeckého parku, ale ztroskotal na nedostatku financí. Dnes je park v majetku Města Rýmařov.

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.