Rekonstrukce zámku

Vážení přátelé SZ Janovice,
rekonstrukce elektroinstalace na našem zámku probíhá již od sklonku minulého roku a bude dokončena v září roku letošního. Je to velmi rozsáhlý a komplexní stavebně technický zásah do východního a severního křídly a dotkne se i západního křídla. Z přiložených snímků můžete sami posoudit rozsah. Jistě pochopíte, že to zásadně ovlivní a logicky tedy omezí návštěvnický provoz v letošním roce. Posuďte sami:

Dílčí rekonstrukce proběhla i v zámecké kapli. V roce 2022 byla zrestaurována vitrážová okna. V roce 2023 pak klenební malby v kněžišti a poté byly zhotoveny repliky dveří u sakristie.

Připravujeme se i na rekonstrukci stropu v salonu hraběnky.