Zámek Bruntál

  • Fyzická náročnost: Středně náročné
  • Občerstvení: Restaurace Praděd,Restaurace Biograf
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ne

Původní pozdněgotický hrad u městských hradeb byla koncem 16. století Bruntálskými z Vrbna přestavěn v renesanční zámek originálního půdorysu tvaru kruhové výseče s patrovými arkádami na nádvoří a hodinovou věží. Za Řádu německých rytířů byl v letech 1766–1771 zámek upraven do dnešní barokní podoby architektem F. A. Neumannem. V 19. a počátkem 20. století byl dále upravován.

Dnešní podoba zámku Bruntál je výsledkem pět století probíhajícího historického a stavebního vývoje. Původní pozdněgotický hrad u městských hradeb byla koncem 16. století Bruntálskými z Vrbna přestavěn v renesanční zámek originálního půdorysu tvaru kruhové výseče s patrovými arkádami na nádvoří a hodinovou věží. Za Řádu německých rytířů byl v letech 1766–1771 zámek upraven do dnešní barokní podoby architektem F. A. Neumannem. V 19. a počátkem 20. století byl dále upravován. Nejhodnotnější interiéry zámku jsou zpřístupněny veřejnosti. Zámeckou expozici tvoří kaple v přízemí a sály 1. patra zámku, z nichž některé jsou zdobené rokokovými nástěnnými malbami mimořádné kulturní hodnoty a vybavené původním mobiliářem z 18. až počátku 20. století. Pozoruhodná je obrazová sbírka, obsahující díla italských, holandských, vlámských a německých mistrů 16.– 18. století. Významnou historickou hodnotu má i rozsáhlá zámecká knihovna.

V sálech nejstarší části zámku v tzv. Starém paláci z počátku 16. století jsou zpřístupněny dvě stálé muzejní expozice: Příroda Bruntálska a Řemeslo má zlaté dno - řemesla a živnosti bruntálského regionu.

Další původně hospodářské prostory (kuchyň, komory, sklady, konírna) v přízemí zámku jsou využívány jako výstavní sály, kde jsou instalovány krátkodobé výstavy z vlastních sbírek muzea i sbírek jiných subjektů.

Zámek obklopuje rozsáhlý park. Jeho vznik je datován do 16. století. V polovině 17. století založil Řád německých rytířů pravidelnou zahradu. Významné zásahy byly provedeny za velmistra Řádu arcivévody Evžena Habsburského po roce 1894 podle návrhů Georga Hauberrissera. Barokní úprava se zachovala u průčelí zámku, ostatní plocha je ponechána jako přírodně krajinářský park. V parku se nachází zbytky bývalých městských hradeb, přízemní sala terrena z počátku 20. století, bašta a 11 plastik, většinou pískovcových soch z přelomu 18. a 19. století. Park se rozléhá na ploše 2,5 ha.

Zámecký park i zámecké expozice jsou v současné době využívány ke konání koncertů, divadelních představení, svatebních obřadů a jiných kulturních a společenských počinů. Zámek je sídlem Muzea v Bruntále, které zde má odborná pracoviště i veřejnou muzejní knihovnu.


Tipy na výlet

Zámek ve Velkých Losinách postavil významný moravský rod pánů ze Žerotína. Pozdně renesanční stavba ze závěru 16. století nahradila zchátralou tvrz. Venkovní fasády...

Zámek Jánský Vrch se vypíná na skalnatém kopci nad městem a tvoří přirozenou dominantu Javorníku i celé rovině v okolí polských měst Paczkowa, Otmuchowa a Nisy.

Lovecká chata Alfréda hraběte Harracha